Jag fick hjälp att hantera min ångest

Att må bra är något vi alla stävar efter i livet, det är inte alltid lätt och ibland behöver vi hjälp av olika slag. Jag har under en stor del av mitt vuxna liv lidit av ångest som påverkat mitt liv och mitt humör i en negativ riktning. Jag vände mig därför till psykoterapi i Mölndal för att få hjälp med min ångest.

Jag såg till en början inte min ångest som ett stort problem då jag tänkte att näst intill alla led av det någon gång i sitt liv. Det var först när jag märkte hur det påverkade mig och mitt liv som jag valde att ta tag i det. Jag märkte att jag inte presterade lika bra på jobbet, jag började bli otrevlig mot min pojkvän och mitt humör var alltid det som styrde mig. Jag ville istället vara den som styrde över mig själv, så jag vände mig till psykoterapeuten Gunilla Löfman som jobbar med psykoterapi i Mölndal. Gunilla fokuserade på att hjälpa mig utifrån mina behov, mitt behov att kunna hantera min ångest på ett bättre sätt. Hela arbetsprocessen hade samtal som grund, att samtala om mina problem för att tillsammans kunna hitta en lösning. Att få prata med en professionell person om min ångest var mycket lättare och skönare än att prata med en person exempelvis i min familj, att det är en person som inte har någon koppling till mig gjorde det lättare för mig att öppna upp mig. Den psykoterapi i Mölndal jag fick var otroligt bra och givande, jag fick träna på hur jag kunde hantera min ångest på ett bättre sätt och vi kunde även reda ut var min ångest grundade sig i, vilket hjälpte mig väldigt mycket.